PROSESS:

Et såpass omfattende kunstnerisk arbeid som Urdarbrønnen / Ragnarokk ( hør meg i taushet ) går igjennom mange prosesser og arbeids-situasjoner. I dette tilfellet startet arbeidet allerede sommeren 2019, i mitt ateier «Himmelrommet» på Hausmania Kulturhus. Opptakten til den endelige installasjonen hadde tittelen «Lagnad og Limbo- Alarma Rosso» og ble stilt ut sammen med kollega Marianne Bredesen i Galleri 69 i Oslo, drevet av kunstner Constanse Gjelsnes, og var en langt mer beskjeden utgave av det som de neste tre årene skulle utvikle seg til den endelige installasjonen.

SKISSER / MODELLER

En kunstners arbeidssituasjon er fragil, både økonomisk og ofte i mangel på adekvate atelierer og produksjonslokaler, også i størrelsesorden. Dette har ført til at Urdarbrønnen / Ragnarokk ( hør meg i taushet ) har vandret rundt til forskjellige lokasjoner underveis, både midlertidige og noen mer permanente. Det blir mye flytting og bæring, opprigg og nedrigg, utover arbeidet med innhenting av materialer og selve kreeringen av verket. En kan også feile noe voldsomt underveis, og må starte nesten helt fra bunnen av igjen. Som da jeg sommeren 2020 jobbet i «ferien» i de gamle Teaterlokalene til kunstskolen jeg driver – Prosjektskolen i Oslo – og støpte hele grunnstrukturen til installasjonen fullskala i gips som til min skrekk feilet hele tre ganger, før jeg måtte gi opp prosjektet og tenke helt nytt iht. materialer. Og lokaler, for tiden var rent ut.

HIMMELROMMET

Tilbake på Himmelrommet, hvor jeg grunnet plassmangel måtte skissere og bygge skulpturene og installasjonen i deler og tablåer, med helheten kun inne i hodet. Forsåvidt en god øvelse, men til stor frustrasjon for mine medhjelpere som ( godt for dem ) ikke levde inne i mitt hode…Og så kom pandemien.

TEATERET

Sommeren 2021: Tilbake i Teateret, midt i flytting av hele Prosjektskolen til nye lokaler. Ny konstruksjon og materialvalg. Opp-rigg og ned-rigg for så å flytte alt til nytt atelier Borgen.

BORGEN

Høst i Borgen. Videre arbeid med tablåer og skulpturer, parallelt med flytting av hovedkonstruksjon i deler fra Borgen til Lyshallen.

NASJ: PROSESS

5 mnd. til og fra opp-rigg på det nye Nasjonalmuseet til åpningsutstillingen «Jeg kaller det kunst».

CREW

Assistenter / medhjelpere.

Uten disse fantastiske menneskene hadde Urdarbrønnen / Ragnarokk ( hør meg i taushet ) aldri nådd de høyder vi sammen strakk oss mot og nådde.

Ask Holmen
Morten Magnus
Lasse Bjerke Myrvold
Tommi Damstuen
vvasa
Bechan Kadyrov
Truman Chance
Zinnia Gjengstøe
Karen Gimle
Julia Christina Lund

· [Print]