Vaskeriet (PSK), utstilling i forbindelse med kurs i mytologi (LINK)
2017

Ask veit eg stande
heiter Yggdrasil
Høgt tre vattna
med kvitande våg
Derfrå kjem dogg
som i dalane fell
Stend alltid han grøn
over Urdarbrunnen

Derfrå kjem møyar
mangt vitande
Tre møyer saman
frå sjø under asken
Urd het den ene
andre Verdande
– skar på karvestokk –
Skuld het den tredje
De lov satte
De liv formet
For manne ættens
evige lagnad

Eldre Edda – Voluspå
vers 19 og 20.

 

· [Print]