Billedkunstnernes stipendkomite tildeler

Vilde von Krogh

Minnestipendet fra Billedkunstnernes Vederlagsfond på kr 300 000,-

von Krogh er født 1965 og utdannet billedkunster fra Kunsthøgskolen i Bergen, avdeling Kunstakademiet. Hennes kunst er multimedial dvs at hun arbeider innenfor flere kunstneriske sjangere, så som kunstformidling og tilretteleggelse av atelièr, arbeidsplasser og visningsmuligheter. Arbeidene spenner fra videokunst via tegninger til installasjoner og skulpturer der performancer kan finne sted. Verkene har sterke surrealistiske trekk, burlesk og sjenerøst overdrevne skulpturer og installasjoner med sterke meningsytringer der kjernen er at kunstneren skal selv stille spørsmålene i kunsten og legge premissene for kunstdebatten. Hun har en stor kunstnerisk aktivitet bak seg siden endt utdannelse der hun like gjerne stiller ut med separatutstilling på Stenersenmuseet som i små alternative gallerier.

Hennes forskjellige kunstneriske ståsteder er likeverdige kunstprosjekter ved siden av hennes egen kunstproduksjon. Det dugnadsbaserte arbeidet som nedlegges av uttallige kunstnere for å gjennomføre og drifte disse prosjektene, kan sees på som relasjonell estetikk og sosial skulptur. von Krogh har de senere årene arbeidet mer og mer i interaksjon med andre kunstnere, gjerne i performative settinger der de former selve scenografien er som ramme rundt en tematikk. En interaktiv performativ metode kan avstedkomme uventede situasjoner og slagkraftige meningsytringer i en kunstverden som lett kan tendere mot usynliggjøring og oppgitthet i en galopperende medievirkelighet som spyr ut ubetydeligheter. I denne sammenhengen inngår Prosjektskolen, der von Krogh er innehaver og pedagogisk ansvarlig. Skolen er et kunstlaboratorium for kunstneriske ideer, forskning og oppfinnelser der aktive samtidskunstnere arbeider sammen med studentene.

Billedkunstnernes stipendkomite ønsker å hedre von Kroghs kunstnerskap og prosjekter og innstiller henne til Rune Brynestads minnestipend.


Fra: http://www.billedkunst.no/nbk/soknad/614-brynestad2010 (inaktiv lenke/arkivert)

· [Print]